bgen+359 889 912 376
·
office@cholakova-partners.com
·
Пон. - Пет 09:00-18:00
Изпратете Запитване

Семейно и наследствено право

Какво представляват семейното и наследственото право

Семейното право като обективно право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство.
Наследственото право има за предмет имуществените отношения, които възникват със смъртта на едно физическо лице (наследодател) и преминаването на имуществото му към други лица (наследници).

Ние предлагаме

 • Развод по исков ред 
 • Развод по взаимно съгласие 
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България 
 • Упражняването на родителски права 
 • Искове за издръжка  
 • Съдействие при събиране на издръжка по принудителен ред 
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака 
 • Изготвяне на брачни и предбрачни  договори  
 • Проучване на открито наследство 
 • Приемане и отказ от наследство 
 • Изготвяне на завещание 
 • Оспорване на недействителни завещания
 • Възстановявяне на запазена част от наследство
 • Делба на наследство
 • Други

Нека ви помогнем!

 Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден. Или ако бързате, просто ни се обадете сега.

Тел : +359 889 912 376

office@cholakova-partners.com Пон – Пет 09:00-18:00

 

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

Нека ви помогнем! Обадете се сега: +359 889 912 376

office@cholakova-partners.com
·  Пон. – Пет. 09:00-18:00