bgen+359 889 912 376
·
office@cholakova-partners.com
·
Пон. - Пет 09:00-18:00
Изпратете Запитване

Вещно и облигационно право

Какво представляват вещното и облигационното право

Вещното право е клон на гражданското право и обхваща съвкупността от правни норми, регламентиращи правото на собственост и останалите субективни вещни права.
Облигационното право  на Република България е дял от гражданското право и регулира имуществените отношения на гражданите и юридическите лица, възникващи във връзка със стокооборота.

Ние предлагаме

  • Учредяване, придобиване и прехвърляне на права върху недвижими имоти и движими вещи 
  • Участие в преговори с потенциални продавачи и купувачи за сключване на сделки с недвижими имоти и движими вещи 
  • Изготвяне и преглеждане на документация при придобиване на имот или вещни права върху имот, преглед и анализ на вещно-правния статус на недвижимия имот чрез пълно документално изследване 
  • Подготовка на сделки с недвижими имоти: покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, учредяване и заличаване на ипотеки, право на ползване, ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване, подстрояване. Подготовката включва: проверка за тежести, изваждане на необходими документи (данъчна оценка, скица, схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.), преговори и съставяне на предварителен договор, консултации по договори за банкови кредити, съставяне на проект на нотариален акт 
  • Защита при нарушено владение 
  • Придобиване право на собственост по давност 
  • Доброволна и съдебна делба 
  • Изготвяне на пълномощни, молби, декларации, заявления и други документи 
  • Управление на Етажна собственост, изготвяне на документи, събиране на вноски 
  • Сделки с МППС 

Нека ви помогнем!

 Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден. Или ако бързате, просто ни се обадете сега.

Тел : +359 889 912 376

office@cholakova-partners.com Пон – Пет 09:00-18:00

 

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

Нека ви помогнем! Обадете се сега: +359 889 912 376

 office@cholakova-partners.com
·  Пон. – Пет. 09:00-18:00