bgen+359 889 912 376
·
office@cholakova-partners.com
·
Пон. - Пет 09:00-18:00
Изпратете Запитване

Търговско и Корпоративно

Какво представляват търговското и корпоративното право

Търговското право е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците в стопанския оборот и сделките, които те сключват в това си качество.
Корпоративното право регулира правното положение на търговците.  Най – общо този отрасъл на правото урежда, както учредяването на търговските дружества, множеството промени, които могат да настъпват в рамките на дейността на дружествата, свързани с функционирането им като правна форма за участие в търговския оборот и с отношението им с останалите участници в оборота, така и с тяхното преобразуване, придобиване и прекратяване.

Какво предлагаме

 • Избор на подходяща правна форма при стартиране на бизнес– ЕТ, ЕООД, ООД и други 
 • Учредяване на всички видове търговски дружества– ЕТ, ЕООД, ООД и други. 
 • Запазване на име на фирма 
 • Прехвърляне на дружествени дялове 
 • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне. 
 • Промени в обстоятелствата на търговски дружества 
 • Продажба на търговски дружества 
 • Изготвяне на необходими документи относно обявяване на Годишен финансов отчет 
 • Съдействие и представителство пред нотариуси, банки, НАП, НОИ, ЧСИ, ДСИ и други държавни и частни институции 
 • Съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност 
 • Консултиране по вече изготвени и/или подписани договори 
 • Изготвяне на договори и документи, свързани с осъществяване на търговската дейност 
 • Сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки като покупко-продажба на стоки или услуги, договор за лизинг, комисионен договор, превозен договор, спедиционен договор и други. 
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества 
 • Завеждане на дела при възникнали търговски спорове 
 • Други 

Нека ви помогнем!

 Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден. Или ако бързате, просто ни се обадете сега.

Тел : +359 889 912 376

office@cholakova-partners.com Пон – Пет 09:00-18:00

 

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

Нека ви помогнем! Обадете се сега: +359 889 912 376

 office@cholakova-partners.com
·  Пон. – Пет. 09:00-18:00